Влизам в кино салона,
светлините угасват, разговорите наоколо секват и настава тишина като в храм!