top of page

Трейлър 

Видеограф+Втори Видеограф

Аудио пакет-Звук от DJ 

Филм до 90мин

Документална кино стилистика

с цялостна корекция
и изравняване на цветовете

Стабилизираща система-повече динамика на видеото

Трета камера- при необходимост

Дрон DJI AIR 2S 

Behind the Scenes
Сватба.jpg
Behind the Scenes

Предстои ви сватба?

Имате нужда от рекламен или музикален клип?

Възползвайте се от услугите на професионалист в сферата на видео продукцията.

СЕМЕЙНО КИНО

online изтегляне + 1 година съхранение на сървър с възможност за изтегляне  + архивиране на вашата сватба
Готовия филм се изготвя между 60 и 140 работни дни

 

Посочените цени важат за територията на България

Базирани сме в Гр. Казанлък при отдалеченост на събитието над 50 км се заплащат пътни разходи!

При определени условия може да има и разходи за нощувка!

Всички материали са обект на авторско право и могат да бъдат използвани за реклама!

Заснемането се осъществява от минимум двама видеографа

При заснемане с дрон операторите са трима!

Уточнения:

Суровият материал и работния проект ще бъдат изтрити 10 дни, след като младоженците получат готовия филм.

Клиентът заплаща  20% (двадесет процента) от договорената сума при запазването на датата, а оставащата част от сумата, не по късно от 7 (седем)  дни след датата на събитието.

Ако клиентът иска пълна и безусловна конфиденциалност се заплаща допълнително 30% (тридесет процента) върху договорената сума. Конфиденциалността е забрана за показване на материали от сватбения ден в портфолиото на Studiospotlight

Цени за 2023

СЕМЕЙНО КИНО

bottom of page